Regionale lægedækningstruede områder

De regionale lægedækningstruede områder udpeges af hver enkelt region. Det varierer fra region til region, hvornår på året, og i hvilke intervaller, områderne udpeges. Vi henviser til den enkelte region for nærmere information herom.

Essentielt for de regionale lægedækningstruede områder er det, at praksis kan benytte sig af en række tiltag i Overenskomst om almen praksis, som gør det muligt f.eks. at få aflastning eller påbegynde et generationsskifte.

Nedenfor kan du se, hvilke konkrete rettigheder praksis beliggende i disse områder har.

laegedaekningstruede-omrader-juli-2022-1

Rettigheder for alle praksis i regionale lægedækningstruede områder

 • Alle praksis i regionale lægedækningstruede områder har ret til at etablere delepraksis i en tidsbegrænset periode på op til 6 år (OK22 § 13, stk. 5).
 • Når perioden for delepraksis udløber, har praksis ret til at få tilført en ekstra lægekapacitet (OK22 § 13, stk. 6)
 • Alle lægepraksis i regionale lægedækningstruede områder har ret til at benytte ansatte læger i mere end halvdelen af lægekapaciteterne tilknyttet en praksis.
 • Dette er således en fravigelse fra reglerne om, at ansatte læger maksimalt kan udgøre halvdelen af lægekapaciteterne pr. lægeklinik (OK22 §24, stk. 2)
 • Alle lægepraksis i regionale lægedækningstruede områder har ret til at ansøge Samarbejdsudvalget om dispensation til at ansætte en læge i fase tre af deres uddannelsesforløb til speciallæge i almen medicin (OK22 § 24, stk. 4)
 • Alle lægepraksis i regionale lægedækningstruede områder har ret til at have tilknyttet to uddannelseslæger i 6- eller 12-måneders forløb for hver godkendt tutorlæge, under forudsætning af det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelses godkendelse (tutorlægeaftale § 2, stk. 5)
 • Alle lægepraksis i regionale lægedækningstruede områder har ret til at modtage forhøjet tutorlægehonorar, når tutorlægen har KBU-læger (jf. tutorlægeaftale § 3, stk. 4)

Yderligere rettigheder for læger over 62,5 år

 • Læger over 62,5 år i regionale lægedækningstruede områder har ret til at korttidsansætte læger udenfor normering, således at lægen udenfor normering befinder sig i praksis samtidigt med ejerlægen (OK22 § 26, stk. 2)
 • Læger over 62,5 år i regionale lægedækningstruede områder har ret til at forlænge delepraksis i yderligere seks år ved udløb af det sjette år efter etablering af delepraksis (OK22 § 13, stk. 8)
 • Læger over 62,5 år i regionale lægedækningstruede områder har ret til at indgå generationsskifteaftale ved ansættelse af en speciallæge i almen medicin uden at have en ledig kapacitet.
 • Efter 2 år skal lægerne indgå i kompagniskabspraksis, der kan fortsætte indtil den ældre læge lader sig pensionere (OK22 § 23, stk. 2)

Nationale lægedækningstruede områder

De nationale lægedækningstruede områder udpeget af Danske Regioner. Disse områder er udpeget for perioden 2021-2023.

copy-laegedaekningstruede-omrader-2021-2023

Billeder er bragt med tilladelse fra Praktiserende Lægers Organisation. Tak for lån!