Nationale lægedækningstruede områder

De nationale lægedækningstruede områder er udpeget for perioden 2018-2020. Nedenfor kan du se, hvilke rettigheder praksis beliggende i disse områder har. Den fulde liste over områder og postnumre kan ses på Danske Regioners hjemmeside her.

landsdaekkende_laegedaekningstruede_omraader_2018-2020_0

a) Praksis kan få differentieret basishonorar

Regionale lægedækningstruede områder

De regionale lægedækningstruede områder udpeges af Praksisplanudvalget. Det varierer fra region til region, hvornår på året, og i hvilke intervaller, områderne udpeges. Vi henviser til den enkelte region for nærmere information herom.

Flere regioner udpeger også opmærksomhedsområder – det vil sige områder, der endnu ikke berettiger sig til en status som lægedækningstruet, men hvor udviklingen kræver en særlig opmærksomhed på rekrutteringen af læger.

Essentielt for de regionale lægedækningstruede områder er det, at praksis kan benytte sig af en række tiltag i Overenskomst om almen praksis, som gør det muligt f.eks. at få aflastning eller lægge kimen til et generationsskifte.

Nedenfor kan du se, hvilke konkrete rettigheder praksis beliggende i disse områder har.

lokale_laegedaekningstruede_omraader_oktober_2020

a) Ret til at etablere delepraksis i op til 6 år uden samarbejdsudvalgets godkendelse

b) Et højere antal kapaciteter kan besættes af ansatte læger

c) Refusion af ansatte lægers barsel og sygdom fra Administrationsudvalget

d) Mulighed for at ansatte læger i fase 3 af deres uddannelsesforløb til speciallæge i almen medicin (ved Samarbejdsudvalgets godkendelse)

Læs mere om de præcise områder/postnumre på PLO- og regionernes hjemmesider her: 

Billeder er bragt med tilladelse fra Praktiserende Lægers Organisation. Tak for lån!