Velfungerende 2 mands kompagniskabspraksis, søger 2 vikarer mhp. generationsskifte til Lægehuset i Ørum (mellem Viborg og Randers).Vi har en blandet by- og landpraksis med ca 3300 patienter.

Vores personalegruppe består af 1 sygeplejerske på 29 timer,  1 bioanalytiker på 34 timer og 2 sekretærer på hhv.  20 og 29 timer. Bioanalytiker og sygeplejerske har selvstændige kronikerkonsultationer og er yderst kompetente og erfarne .

Vi ejer klinikken ,der er moderniseret med store lyse  konsultationsrum til alle, og god plads .

Vi er begge 62 år og planlægger generationsskifte de næste 1-2 år.

Vi er plejehjemslæger på nærliggende 2 plejehjem.

Vi deltager i uddannelse af KBU-læger og speciallæger til almen praksis. Vi lægger vægt på høj faglighed og godt samarbejde mellem personalegrupperne.

Klinikken er udstyret med XMO

Så har du lyst til livet i almen praksis evt. sammen med en du kender, så skriv endeligt.

 Kontakt Anne-Birgitte Tougård (abt@oerumlaegerne.dk)

Viola Noer Knudsen(vnk@oerumlaegerne.dk)

Fag

Udvalgte oplysninger

  • Ledige lægekapaciteter: 2
  • IT-system:XMO
  • Ønsket opstart: Efter aftale
  • Praksistype: Kompagniskabspraksis
  • Lokaler: Ejede lokaler
  • Akkreditering:Ja
Vis alle
  • Tværfagligt samarbejde:Ja
  • Uddannelseslæger:Ja

Din anmodning er blevet sendt.